Schoolverzuim in coronatijd

Verzuim in coronatijd

Hoe ga je om met thuiszittende leerlingen in deze uitdagende tijd? Wij sloegen de handen ineen en geven scholen en leerkrachten tips, ondersteuning en advies.

De uitbraak van het coronavirus stelt het onderwijs voor grote uitdagingen. Hoewel de scholen weer open zijn, zijn er leerlingen die niet naar school gaan vanwege de gezondheidsrisico’s of vanwege corona-angst. De drempel om thuis te blijven is bovendien laag, omdat leerlingen op dit moment ook bij geringe klachten niet naar school mogen.

Hoe langer een leerling thuis zit, hoe hoger de drempel wordt om weer terug naar school te gaan. Wanneer de dagelijkse structuur ontbreekt, neemt de motivatie voor school af en loopt de leerling het risico om achter te raken met de lesstof en het contact met medeleerlingen te verliezen. Dit kan op langere termijn leiden tot schooluitval: iets wat we natuurlijk zoveel mogelijk willen voorkomen.

Door de voortgang van het onderwijs voor thuiszittende leerlingen te borgen, houden thuiszittende leerlingen wél perspectief en blijven ze gemotiveerd om aan de slag en gaan. In samenwerking met Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht en Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL Noord) ondersteunen wij scholen en het Samenwerkingsverband als partners van het onderwijs.

Onze eigen consulenten en die van OZL Noord zijn nauw betrokken bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Zij zien daar veel mooie voorbeelden van de manier waarop we het onderwijs in deze tijd goed kunnen organiseren. In een gezamenlijk document hebben we deze voorbeelden uiteengezet en geven we handige tips en adviezen.

Klik hier voor adviezen voor het PO.
Klik hier voor adviezen voor het VO.

Wat kunnen wij als partners voor scholen en het Samenwerkingsverband betekenen?

Steunpunt Onderwijs Noord

Omdat wij ruime ervaring hebben met (geoorloofd) verzuim, denken we graag met u mee. We hebben veel praktische tips om het onderwijs te continueren. Onze ondersteuning kan bestaan uit (kosteloze) telefonische consultatie, ondersteuning van de begeleider/leraar of uit kortdurende (online) leerlingbegeleiding.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL Noord)

De consulenten van OZL hebben veel expertise op het gebied van ziek zijn en onderwijs. U kunt contact opnemen met vragen over de voortgang, de mogelijkheden en de continuïteit van het onderwijs in coronatijd voor chronisch en langdurig zieke leerlingen. Aan de onderwijsondersteuning vanuit OZL zijn geen kosten verbonden (geoormerkte financiering).

Jeugdgezondheidszorg

Het JGZ-team van de school kan scholen, ouders en leerlingen adviseren als het gaat om: De medische aspecten van het coronavirus en de coronamaatregelen (wij werken hierbij nauw samen met de afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD). Leerlingen met klachten die passen bij het coronavirus en de ‘beslisboom verkouden kinderen’ Het in kaart brengen van (medische) situaties en de afstemming van de voorwaarden om veilig aan het onderwijs te kunnen deelnemen, als het gaat om leerlingen die in de risicogroep vallen en ouders/leerlingen met corona-angst. Zo nodig kan de jeugdarts overleggen met de behandelend medisch specialist.

Leerplicht

Kunt u geen contact krijgen met een leerling en zijn/haar ouders en maakt u zich zorgen over de situatie? Dan kunt u via het verzuimloket van DUO een melding doen van ‘overig verzuim’. De leerplichtambtenaar neemt dan contact met u op en kan eventueel een ‘voordeur bezoek’ afleggen om contact te maken.

Sinds de start van dit schooljaar zijn scholen ook verplicht verzuim te melden als het gaat om online onderwijs dat deel uitmaakt van het reguliere onderwijsprogramma en voor een leerling georganiseerd onderwijs. Ook dit verzuim kunt u melden via het verzuimloket.

In bepaalde gevallen kan een leerplichtambtenaar (eventueel samen met andere partijen) als bemiddelaar optreden tussen de school en de ouders, om ervoor te zorgen dat de leerling terug naar school komt en het contact wordt hersteld. Het is in deze tijd belangrijk korte lijnen te hebben. Telefonisch contact met de leerplichtambtenaar van uw gemeente voorafgaand aan de bemiddeling, raden wij daarom ten zeerste aan.

Wilt u meer van ons weten, of heeft u behoefte aan onze ondersteuning? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten