Pauline Westhof

Pauline Westhof

Jonge kind, orthopedagoog

Als orthopedagoog en onderwijskundige behandel ik bij Steunpunt Onderwijs Noord uiteenlopende vragen bij zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en zeer moeilijk lerende kinderen. Sinds mijn betrokkenheid bij een onderzoek naar de ontwikkeling van het jonge kind aan de Rijksuniversiteit Groningen, richt ik mij vooral op vragen bij leerlingen van vier tot en met zeven jaar. Ik ben betrokken, analytisch en empathisch en werk onder andere via consultatieve leerlingbegeleiding, waarbij de interactie tussen leerkracht en leerling centraal staat. Ik vind het belangrijk om de betrokken partijen samen te brengen om na te gaan waar de behoeften van de leerling liggen. Zo kunnen we met elkaar het onderwijs voor de leerling zo passend mogelijk maken en het beste uit de leerling halen. Hiernaast doe ik onderzoek. Sinds kort zijn we bij Steunpunt Onderwijs Noord begonnen met de psychologische test IDS2, waarmee we de leermogelijkheden van de leerling in kaart brengen.