Maria Bouma

Maria Bouma

Didactisch generalist, Interne Begeleiding, Specialist Zieke Kind, Epilepsie, LG/LZK/MG

Wanneer kun je kinderen écht helpen? Als je weet welke ondersteuning een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat is waar we ons bij Steunpunt Onderwijs Noord dagelijks mee bezighouden en waarom ik hier met zoveel plezier werk. Soms is het voor een leerkracht of intern begeleider best moeilijk om te bepalen waaruit de ondersteuning moet bestaan. Zeker wanneer het kind een onbekende ziekte of beperking heeft. In zo’n geval bekijken we samen wat nodig is en wie wat doet. We kijken naar het complete functioneren van het kind op school en bundelen de kennis van de leerkracht, de intern begeleider, de ouders en onszelf. Zo bepalen we samen hoe de begeleiding van de leerling eruit moet zien. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar wat de leerkracht nodig heeft om deze begeleiding te kunnen bieden. Soms is wat extra kennis over het ziektebeeld of de beperking nodig, soms is ondersteuning bij de keuzes met betrekking tot leerlijnen gewenst en soms bieden we informatie over een specifieke pedagogische- of didactische aanpak. Zo zorgen we er samen voor dat de leerling in zijn kracht staat.