Eva Helmholt

Eva Helmholt

Orthopedagoog-Generalist; handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding/behandeling, Trainer Re-Fit, affiniteit/ervaring doelgroep VO/MBO, handelingsgericht werken binnen de school

Vanwege mijn passie voor sport en bewegen ben ik na de ALO aan het werk gegaan in het voortgezet onderwijs. Mijn hart gaat uit naar kinderen en jongeren en wat je als docent voor hen kunt betekenen. De eigenheid van elk kind en de manier waarop kinderen zich ontwikkelen en ontplooien vind ik prachtig. Hierbij zoeken we naar talenten en krachten, maar zien we ook waar strubbelingen zitten. Er is altijd ruimte voor groei! Dit is ook wat ik in mijn huidige rol als orthopedagoog, generalist en consulent voor Steunpunt Onderwijs Noord zo mooi vind. Met een nieuwsgierige en ruimdenkende blik zoeken we naar mogelijkheden in soms door omstandigheden vastgelopen situaties. Met de leerlingen en hun omgeving zoeken we samen naar wat werkt, of houden we dingen die goed gaan juist zoals ze zijn. Want ook dát is is belangrijk om te zien, te benoemen en te waarderen.