Schrijfonderwijs in coronatijd

Schrijfonderwijs in Corona tijd

“Een goed handschrift heeft vaak een positieve invloed op leren lezen en spellen en onthouden van leerstof, dus de cognitieve ontwikkeling.”
Uit het boek: Aan de slag met handschriftonderwijs

Dit onderstreept het belang van een goed handschrift. Op school leggen we hiervoor de basis. Echter, door de coronaperiode hebben de kinderen van groep 3 en 4 minder gerichte didactische aanwijzingen kunnen krijgen ten aanzien van het schrijven, waardoor er veel meer schrijfproblemen te verwachten zijn.

Als kinderen moeite hebben met het vormen van de letters, kunnen ze niet het tempo maken dat nodig is om de lesstof bij te houden. De leesbaarheid van het handschrift wordt zelfs vaak slechter als het tempo omhoog gaat, omdat de letters niet goed geautomatiseerd zijn. Zowel voor het kind zelf, als de leerkracht, is het handschrift niet meer goed leesbaar.
Gerichte aanwijzingen en extra oefeningen in de klas zijn vaak voldoende om het kind op het goede (schrijf)spoor te zetten.
Wij komen graag langs om mee te denken als het gaat om handschriftonderwijs en schrijfproblemen. Naast begeleiding bieden we scholing voor leerkrachten, zoals “Zo zit het met kleuren”, gericht op schrijfvoorwaarden, of een workshop schrijven, gericht op het schrijfproces.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Grote Kerkstraat 4, 8601 ED Sneek